Sigorta Primi Nasıl Hesaplanır? Sigorta Primini Kim Öder?

1556 0
Sigorta Primi Nasıl Hesaplanır? Sigorta Primini Kim Öder?

Sigorta primi nasıl hesaplanır, sigorta primini kim öder? Sigorta primi işveren tarafından çalışan için devlete ödeme yapılan, çalışanların emeklilik hakkı kazanması ve sağlık hizmetlerinden faydalanabilmesi için ödenen ücrettir. İşverenler aylık olarak ödeme yaparlar. SGK prim tutarları çalışanların brüt maaşı üzerinden hesaplanır. Primlerin miktarı sigorta branşına göre değişiklik gösterir. Bazı kriterler dikkate alınarak hesaplanır.
Yapılan hesaplar sonucu çalışan için ne kadar prim ödendiği, SGK prim gün sayısı ve emekliliğe kalan zamanı gösterir. Devletin belirlediği miktarlarda her gelir düzeyi için farklı oranlarda matbu olarak maaştan kesinti şeklinde ödemesi yapılır. SGK’da tüm kollar için primler farklılık gösterebilir.

Sigorta Primi Nasıl Hesaplanır?

Sigorta primi nasıl hesaplanır, sigorta primini kim öder? Sigorta primleri hesaplanırken mutlaka dikkat edilmesi gereken hususlar mevcuttur. Bunlardan bir tanesi teşvik türüdür. Teşvikten yararlanıp yararlanılmadığına göre primlerde indirim yapılabilir.
İşverenlerin her yıl değişen oranlara göre ödediği sigorta primleri farklılık gösterebilir. Çalışanların aldığı brüt maaşa ve SGK matrahına eklenen ek ödemelere göre de hesaplamalar farklılık gösterebilir. SGK primi giydirilmiş ücret üzerinden işçi, işveren ve işsizlik oranlarına göre hesaplanır. Brüt ücret tutarını matbu olarak belirlenmiş sigorta primi oranları ile çarparak hesap yapılabilir.
İşçi sigorta prim oranı %14’tür. İşveren payı %20,5 olarak hesaplanır. İşçi işsizlik oranı %1’dir. İşveren işsizlik oranı ise %2’dir. Giydirilmiş ücret tutarını bu oranlar ile çarparak her biri için hesaplama yapılabilir.

Sigorta Primini Kim Öder? Hesaplanırken Neye Dikkat Edilmelidir?

Sigorta primi nasıl hesaplanır, sigorta primini kim öder? İşverenlerin çalışanlarının emekli olabilmesi ve sağlık hizmetlerinden faydalanabilmesi için ödediği meblağ sigorta primi olarak adlandırılır. Tanımdan da anlaşıldığı üzere sigorta primlerini işverenler öderler. Çalışanların brüt maaşından kesinti yapılarak ödenir. Dolayısıyla ödeme sorumluluğu işverendedir.
Sigorta primleri hesaplanırken dikkat edilmesi gereken çeşitli kriterler bulunur.

  • Çalışanın net ücretinden değil giydirilmiş brüt ücretinden hesaplama yapılır.
  • Sigorta primi ödenirken çalışana yönelik riskler önceden hesaplanmalıdır.
  • Sigorta yapılması her çalışanın pozisyonuna göre farklılık gösterir.
  • Sigorta yapılması ülkemizde zorunlu bir husustur.
  • İşveren tarafından kesinti yapılarak ödenir
  • Ödeme günü, tahakkuk yapılan aydan sonraki ayın son günüdür.

Sigorta Primine Esas Taban ve Tavan Ücretler Ne Kadardır?

Sigorta primi nasıl hesaplanır, sigorta primini kim öder? Sigorta primleri hususunda önemli olan bir diğer nokta ise sigorta primleri ödenirken taban ve tavan ücretleridir. Taban ve tavan ücretler her yıl değişiklik gösterir.
2021 yılı esas alındığında brüt ücret yani sigorta primine esas taban ücret 3.577,50 TL’dir. Asgari ücret üzerinden hesaplanan prim ise en düşük sigorta primi olarak adlandırılır. Tavan ücret brüt asgari ücretin 7,5 katıdır. 2021 yılı için tavan ücret 26.831,40 TL’dir.

Part Time Çalışanların Sigorta Primi Nasıl Hesaplanır?

4857 sayılı İş Kanunu gereğince kısmi süreli çalışan işçinin bir ay içinde çalıştığı toplam gün sayısı hesaplanarak günlük yasal çalışma saati olan 7,5’a bölünmek suretiyle, Denizİş Kanunu ve Basın İş Kanununa göre ise çalışan bir sigortalı işçinin bir ay içerisindeki toplam çalışma süresi hesaplanarak 8’e bölünmek suretiyle hesaplanır.
Hesaplama yapılırken ise dikkat edilmesi gereken husus 7,5 saatin ve 8 saatin altındaki çalışmaların 1 gün olarak hesaplanmasıdır.
Dolayısıyla açıklamalara istinaden part time çalışan bir çalışana da açıklanan kanunlar gereği sigorta yapmak yasal bir zorunluluktur. Buna uyulmaması işveren açısından son derece ciddi bir sorumluluk doğurur.

Not: Sigorta primi, aylık brüt maaş üzerinden hesaplanır. Bu prim, asgari ücret üzerinden hesaplanmanın yanı sıra asgari geçim indirimi ve teşvik gibi unsurlarda eklenerek hesaplanabilir ve aylık olarak iş verence yatırılır.