Girişimcilik Nedir ? Girişimcilerin 7 Özelliği

437 0

Girişimcilik, bir işletmeyi kurmak, yönetmek ve büyütmek için ihtiyaç duyulan beceri ve yeteneklerin kullanılmasıdır. Girişimciler, kendi işlerini kurmak ya da mevcut bir işletmeyi yeniden yapılandırmak gibi birçok farklı yoldan girişimci olabilirler. Girişimcilik, işletme sahibi olmak kadar, yenilikçi ve farklı fikirleri hayata geçirme sürecidir. Bu makalede, girişimciliğin ne olduğunu, girişimcilerin özelliklerini, girişimcilerin nasıl başarılı olabileceklerini ve girişimcilik için gereken adımları ele alacağız.

Girişimciliğin Tanımı

Girişimcilik, yeni bir iş kurmak veya mevcut bir işletmeyi yönetmek için ihtiyaç duyulan beceri ve yeteneklerin kullanılmasıdır. Girişimcilik, yenilikçi fikirlerin hayata geçirilmesiyle de ilgilidir. Yeni bir işletme kurmak, işletmenin büyütülmesi ve geliştirilmesi süreçlerinde, risk almayı, sorunları çözmeyi ve karar verme yeteneğini gerektirir. Bu nedenle, girişimciler, farklı becerilere ve özelliklere sahip olmalıdır.

Girişimcilerin 7  Özelliği

Girişimciler, farklı özelliklere sahip olabilirler, ancak genellikle şu özelliklere sahip olmaları beklenir:

  1. Yenilikçilik: Girişimciler, yeni fikirler üretmek ve bunları hayata geçirmek konusunda yaratıcıdırlar. Bu nedenle, yenilikçi olmak, girişimcilik için önemli bir özelliktir.
  2. Risk Alma: Girişimciler, risk almayı ve belirsizlikle başa çıkmayı severler. Yeni bir işletme kurmak veya mevcut bir işletmeyi yeniden yapılandırmak, birçok riski içerir.
  3. Kendine Güven: Girişimciler, kendi yeteneklerine ve fikirlerine güvenen insanlardır. Kendine güven, girişimcilik için önemli bir özelliktir.
  4. İş Ahlakı: Girişimciler, çalışkan ve disiplinli olmalıdırlar. İşlerini yönetmek ve büyütmek için, yüksek bir iş ahlakına sahip olmaları gerekmektedir.
  5. İletişim: Girişimciler, iyi bir iletişim becerisine sahip olmalıdırlar. İşletme sahibi olmak, müşterilerle, iş ortaklarıyla ve diğer paydaşlarlaetkili iletişim kurmayı gerektirir. Bu nedenle, girişimciler, kendilerini doğru bir şekilde ifade edebilmeli, dinleyici olmalı ve diğer insanlarla iyi bir şekilde iletişim kurabilmelidir.
  6. Problem Çözme: Girişimciler, sorunları çözmek konusunda beceriklidirler. İşletme sahibi olmak, birçok zorlukla karşılaşmayı gerektirir ve bu zorlukların üstesinden gelmek için problem çözme yeteneği önemlidir.
  7. Adaptasyon: Girişimciler, değişen pazar koşullarına uyum sağlamak konusunda esnektirler. İşletme sahibi olmak, zaman zaman değişen koşullara uyum sağlamayı gerektirebilir.