Doğru Girişimcilik Nedir?

1935 0

Doğru Girişimcilik Nedir? Bugünkü adını sıkça duyduğumuz girişimci ve girişimcilik hakkında olacak. Girişimcilik esasında nedir, girişimci kime denir vb. Konulara açıklık getirmeye çalışacağız. Cesur ve risk almayı seven yapılarını ilk planda görmüş olduğumuz girişimci insanlar hakkında az çok bir fikre sahibizdir. Bu ruha sahip kimseler kendilerini yalnızca iş ortamında değil her yerde belli eder niteliktedirler. Ticaret ve sanayi gibi alanlarda kendi sermayelerini ortaya koyarak iş yapmak isteyen, kâr amacı besleyen kişidir. İhtiyacı gereği tüm mal ve hizmeti yaratmak yaratıcı fikir üretir, en iyi çözümsel tavsiyeleri sunabilirler. Böylece üzerine fazlası ile sorumluluk alabilir ve problemlerin üstesinden gelebilir.

İlgilendikleri işe tüm odaklarını verirler ve durumlara geniş çerçeveden bakmayı bilirler. Meselelere daha geniş bir perspektiften bakar ve her boyutuyla düşünürler. Yine aynı şekilde değişimleri de daha geniş bir biçimde ele alabilirler. Tüm amaçları para kazanmak değildir, tüketici gereksinimlerine yönelik mal ve hizmet üretimi yapmayı da iyi planlarlar. Yetenek, cesaret ve bilgi sentezini bünyelerinde barındıran girişimciler, bu 3 özelliği iyi bir biçimde kullanarak sürdürülebilir ürünler üretebilmektedir. Böyle özverili ve kontrollü çalışmalar da elbette birlikteliğinde başarıyı, kuvvetli bir kariyer hayatını getirir.

Doğru Girişimcilik Nedir

Girişimcilik nedir?

Belki halk arasında esasında hepimizin de alışık olduğu tabirle kendi işinin patronu olmaktır. Yukarıda saydığımız bir girişimcinin taşıdığı özelliklerle birlikte kendi işini kurma yolunda ilerleyen her birey esasında girişimci olmuş oluyor. Biliyoruz ki herkes kendi işinin sahibi olmak ister ama bunu başarmak ancak bir girişimcinin sahip olması gerekli olan fonksiyonları kendinde bulundurması gerekir. Tam bir tanım yapmanın mümkün olmadığı girişimcilik esasen buna denk gelmektedir. Fırsatları değerlendirme, risk alma, yenilikleri yakalama ve bütün bunları hayata geçirebilmek de girişimcilik olarak tanımlanabilmektedir.

Giderek kıymetli bir kavram hâline gelen girişimcilik, kendisini internet ve teknoloji ile beraber de geliştirmeye devam etmektedir. Yeni neslin internet çağında yaşaması ve buna aşina olması ile sektör kendisini giderek genişletmiştir. Bu da yenilikçi fikre sahip genç girişimcilerin ortak alanlarda toplanmasıyla kendi işlerini kurması ve ülke ekonomisine canlılık katmaları sağlanmış oluyor. Ülkemizde son dönemde desteklenen alanlardan bir olması da ayrıca dikkat çekici. Üniversitelerde açılan bazı bölümler girişimciliği destekleyerek bu sistemin daha da büyümesi için katkıda bulunuyorlar. Bu bağlamda yatırımcılar ve liderler girişimcilerden ve özellikle yeni başlayanlardan umutlu görünüyor. Burada girişimcilere de bir çok iş düşüyor. Başarılı olmak adına dinlemeleri, izlemeleri, okumaları ve öğrenmeleri gerekli olan çok şey vardır.
Girişimcilik nedir?
Girişimciliğin içinde bir alt dal olarak verebileceğimiz iç girişimcilikten de söz etmemiz gerekmektedir. Kısaca belirli kurumsal yapı içindeki çalışanların kendi istekleriyle ya da gelen teşvikler doğrultusunda bulundukları şirketten ayrılmadan fikir ve proje üretmesidir, diye tanımlayabiliriz. İç girişimci kendisini gerçekleştirme isteği istikametinde kendi alanını yaratma isteği, sorumluluk potansiyeli ve işletmenin ondan talebi gibi sebeplerle bu sürece dahil olur.

Burada esas nokta şirketin ortaya koyduğu kimlik doğrultusunda yeni bir fikir ya da proje üretmek ve bu girişimle birlikte elde edilecek kârın firmaya geri dönüşünü sağlayabilmektir. Yani şirket ya da firma bu hareketle yeni fikirler üretebilme ve bunları uygulayabilme yetisi yüksek olan çalışanlarını, yeteneklerini şirket çatısı altında tutmaya çalışmaktadır. Bu tarz firmalara en bilinen örneğin Google verilebilir. Genel olarak girişimcilik, iç girişimcilik ve bir girişimcide bulunması gerekli olan fonksiyonları yazdığımız yazı zihinde genel bir fikir ve şablon oluşturmuştur diye ümit ediyoruz.