Büyü Nasıl Ortaya Çıkmıştır?

1635 0
Büyü Nasıl Ortaya Çıkmıştır?

Büyü nasıl ortaya çıkmıştır? sorusunu merak edenlere cevaplayalım. Büyünün başlangıcıyla ilgili çok fazla rivayet bulunmaktadır. İlk büyü hakkında farklı coğrafyalarda insanlar, farklı görüşler anlatmaktadır. Bazı rivayetler büyünün insanlık tarihinin ilk zamanlarından beri var olduğunu iddia etmektedir. Bazı rivayetlerde Babil hükümdarlığı döneminden beri var olduğunu iddia etmektedir. İslami kaynaklarda da Harut ve Marut adlı iki meleğin insanlara büyü öğrettiğine dair bilgiler mevcuttur. Harut ve Marut gittikleri bölgedeki halka büyüyü öğretmişlerdir. Bazıları da, dünyada insanoğlu nesli yokken, başka varlıkların yaşadığını söylemektedir. İşte bu varlıkların, büyü ilmini bildiklerini iddia etmektedirler. Büyü yaptırmak ile ilgili şunlar bilinmelidir:

  1. Büyü ilmi cinlerle bağlantılıdır
  2. Cinler insanlardan önce yaratıldı. Ve cinler büyüye hâkim varlıklardır.
  3. İnsanlar cinlerden üstün yaratılmış varlıklar oldukları için büyü ilmine de hâkim olmuşlardır.
  4. Büyülerin başlangıç zamanlarında, büyülerin karı koca arasını açmak için yapıldığı iddia edilmektedir.
  5. Büyü ilmi manevi ve maddi yönü olan gizemli bir ilimdir.

Tarihte Harut ve Marut

Allah insanları sınamak için Harut ve Marut’u yeryüzüne indirmiştir. İki meleğin Babil hükümdarlığına indiği rivayetlerde iddia edilmektedir. İnsan şekline girerek, insanlar arasında yaşarlar. Çeşitli sihirleri insanlara öğretmeye başlarlar. İnsanlar büyüyü öğrendikçe kötüye kullanmaya başlamışlardır. Harut ve Marut insanoğlunun büyü yaptırmak isteğine hayret ederler. İnsanlar büyü ilmine o kadar ilgi gösterirler ki her işlerini bu yolla çözmek isterler. Peygamberlerin doğru yola iletmesini göz ardı eden insanlar, büyünün gücüne hayran kaldılar. İnsanların birbirine yaptığı büyülerden dolayı çok yuva dağıldı. Büyü yapılan insanların iradeleri ellerinden alınarak mutlulukları gölgelendi. Hayatları karardı. Böylece insanoğlu hırsıyla ve aç gözlülüğüyle cinlerin kendilerine musallat olmasının kapısını açtı.

Büyünün Gerçekliği

Büyünün gerçekliğini insanlar hep sorgulamaktadır. Bazı insanlar büyüyü kabul etmemektedir. Bazıları ise kesinlikle büyüyü kabul eder. Kimileri ise büyüyü eski zamanların ilkel yöntemi olarak görür. Fakat şunu bilmek gerekir ki üç büyük tek ilahlı dinlerde büyünün var olduğu ifade edilmektedir. Büyü metafizik âlemlerle ilişkili gizemli bir ilimdir. Bir insanın büyünün gerçekliğine inanması için büyünün etkilerine maruz kalması gerekir. Ancak böyle inanacaktır. Veya büyünün gerçekliğine iman etmesi gerekir. Tabi ki büyünün gerçekliğine inanmak insanların kendilerinin bileceği bir durumdur. Kur’an’ı Kerim’de büyü yaptırmak geçmektedir. Ve gerçek olduğu buradan da anlaşılmalıdır. Burada önemli olan büyü konusunda bu işi bilen uzman medyum veya hocalardan yardım almak gerekir. Gerçekten havas ilmine hâkim manevi yönü güçlü uzmanlara başvurulmalıdır. Yanlış kişilere büyü için gitmek kişilere zarar verebilir. Büyü deneyim isteyen gizli bir ilimdir. Büyü ilmine hâkim olmadan büyü yapanlara da zarar verecektir.

Büyü Nasıl Ortaya Çıkmıştır?

Büyü Kaynakları

Büyülerinin çeşitli kaynakları vardır. Büyü ile kaynakların çoğu yazılı değildir. Bazı insanlar büyü ilmini nesilden nesille aile içlerinde aktarmaktadır. Günümüzde medyumlar, hocalar büyü yapmaktadırlar. Aslında büyü için doğru kişiyi bulmak en önemli noktadır. Bu gizli ilimle ilgili bilgisi olan ve madde dünyasıyla mana dünyası arasında bağlantı kuran kişiler büyü yapabilmektedir. Bu kişilerin büyü konusunda yetenekli olması da önemlidir.

Büyü yaptırmak alanıyla ilgilenen eski toplulukları sınıflandıralım:

  • Eski zamanlarda yıldızlara ve gezegenlere tapan insanlar vardı. Bu insanlar, iyi veya kötü olan her şeyi ve evreni gezegenlerin yönettiğine inanmaktaydı. Bu topluluklar büyü ile uğraşmışlardır.
  • Bazı topluluklar güçlü ruha sahip kişilerin büyü yaptığına inanmışlardır. Bu topluluklar tanrıları tarafından ruhları çok güçlü olan insanlara büyü gücü verdiğine inanırlardı. Bu özel kişiler büyü gücünü iyilikte kullanılırsa büyü gerçekleşmeyecektir. Fakat kötü niyetle kullanırlarsa büyünün gerçekleşeceğine inanmaktaydılar.
  • Bazı topluluklar cinlerin yardımıyla büyülerin yapıldığına inanmaktadır. Bizim coğrafyadaki yaygın inanç budur.
  • Bazı büyüler yanılsama olarak isimlendirilmektedir. Aslında bunlar büyü değil sihirbazlıktır. El çabukluğuyla yapılarak insanları yanıltan sihirlerdir. Veya göz yanılmasıyla yapılan sihirlerdir.

Orta Asya’dayken Türklerde Büyücülük

Büyü nasıl ortaya çıkmıştır? sorusunu cevaplarken, Orta Asya’dayken Türklerin büyücülükle ilişkilerine bakmamız iyi olacaktır. Orta Asya’dayken Türkler Şamanizm dinine inanırdı. Şamanizm dini ile büyücülük iç içedir. Türkler büyüleri doğal hayatın bir parçası olarak görmüşlerdir. Şamanlar hastaları iyileştirmek, aralarından biri öldüğünde diğer âleme geçişinde eşlik etmek, geçmiş ve gelecek hakkında bilgi sahibi olmak gibi konularda büyüye başvuruyorlardı. Ayrıca, Türkler eski zamandan gelen kültürle büyülü nesnelere inanmışlardır. Ayrıca birçok hikâyelerimizde büyüler mutlaka geçmektedir. Sonuç olarak, biz Türklerin geçmişinde büyü ilminin var olduğu tarihsel sürecimizde görülmektedir.